รพ.สต.หนองค้าตรวจสุขภาพและเคลือบฟลูออไรด์กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองออ

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองออ ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพ และเคลือบฟลูออไรด์กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองออ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง