โรงเรียนบ้านหนองออได้นำนักเรียน คณะครู เข้ารับฟังการอบรมพระธรรมทูต

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองออได้นำนักเรียน คณะครู เข้ารับฟังการอบรมพระธรรมทูต เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านบกบ้านหนองออ ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ