อำลาครูเก่า ต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนบ้านหนองออ นำโดยท่านผอ.โกสัลล์ จุลเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองออ คณะครู และได้รับเกียรติจากท่านผอ.สำราญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ร่วมส่งคุณครูมงคล บุญเพิ่ม ณ โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา อ. ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และพิธีบายศรีสู่ขวัญครูเก่าต้อนรับครูใหม่