กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองออ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองออ เนื่องในโอกาสการทำบุญตักบาตรโรงเรียนและวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชาวบ้านในเขตบริการ ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำบุญนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ เทอญ